вівторок, 29 березня 2016 р.

Запрошуємо!

Шановні колеги!
        
    Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін і кафедра дидактики та методик навчання природно-математичних дисциплін запрошують Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (18-24.04.2016 р.) базі КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР.

Тематичний напрямок:
"Неперервна педагогічна освіта в  умовах відкритого освітнього простору"

Проблемні питання напряму:


 1. Аксіологічний вимір неперервної освіти: пріоритети сім’ї, суспільства та держави.
 2. Детермінація неперервності освітнього процесу.
 3. Професійне зростання та карєра вчителя у світі: головні напрями та результати.
 4. Зміст і технології неперервної освіти  педагогів.
 5. Потенціал нових моделей підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів.
 6. Акумуляція та трансляція передового педагогічного досвіду для розвитку  неперервної  освіти.


Міжнародні та вітчизняні освітні заклади (наукові установи) – партнери напряму конференції: • Staropolska Szkoła Wyższa Wydział Pedagogiczny Warszawa (м. Варшава, Польща)
 • Академія післядипломної освіти. Кафедра дошкільної та початкової освіти (м. Мінськ, Білорусь)
 • Кошицький університет імені Павла Йозефа Шафарика. Інститут хімії. Відділ дидактики хімії. Природничий факультет. Кафедра педагогіки. Філософський факультет. Кафедра педагогіки (м. Кошице, Словацька республіка)
 • Інститут педагогічних наук (м. Кишинів, Молдова)
 • Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Відділ навчання української мови та літератури
 • Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України. Відділ андрагогіки
 • Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Лабораторія трудового виховання
 • Інститут модернізації змісту освіти. Відділ дослідження підготовки вчителів
 • Київський національний університет імені Бориса Грінченка.  Гуманітарний інститут. Кафедра української мови. Інститут післядипломної освіти. Кафедра психології і методик дошкільної і початкової освіти
 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Кафедра лінгводидактики та іноземних мов
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка. Кафедра дидактичної лінгвістики та літературознавства
 • Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій
 • Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кафедра соціально-гуманітарної освіти. Кафедра психології
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка. Кафедра педагогіки
 • КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Кафедра педагогіки, менеджменту освіти та інноваційної діяльності
 • ДВНЗ "Ужгородський національний університет". Кафедра фізико-математичної дисциплін. Гуманітарно-природничий факультет
 • Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
 • Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Кафедра менеджменту освітніх інновацій
 • Запорізький національний університет. Біологічний факультет. Кафедра хімії
 • Центр дитячої та юнацької творчості імені В.Гнаровської м. Вільнянська Запорізької області
Інформаційний лист (укр)